Προπονητές

ΚΩΔ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ
2327 ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Β 31/07/1963 31/12/2023 9104
2139 ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α 31/07/1963 31/12/2023 6977
2208 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΟΖΑΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 31/07/1963 31/12/2023 9102
2325 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α 31/07/1963 31/12/2023 6612
2140 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α 31/07/1963 31/12/2023 7079
2262 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Β 31/07/1963 31/12/2023 8909
2141 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α 13/06/1963 31/12/2023 5815
2281 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Β 13/06/1963 31/12/2023 5819
2142 ΒΥΡΩΝ ΚΑΡΑΛΑΖΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Β 13/06/1963 31/12/2023 5811
2444 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΩΝΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 04/04/1963 31/12/2023 2645