Προπονητές

ΚΩΔ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ
2229 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 13/10/1961 31/12/2023 8602
2041 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 13/10/1961 31/12/2023 4189
2042 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΡΙΒΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 13/10/1961 31/12/2023 4188
2389 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 13/10/1961 31/12/2023 8595
2210 ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 13/10/1961 31/12/2023 8600
2329 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΜΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 27/09/1961 31/12/2023 8593
2393 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΛ 27/09/1961 31/12/2023 8594
2119 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 27/09/1961 31/12/2023 8590
2118 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 27/09/1961 31/12/2023 8591
2282 ΙΑΚΩΒΟΣ ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 27/09/1961 31/12/2023 8603