Προπονητές

ΚΩΔ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ
2120 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 20/06/1960 31/12/2023 4949
2151 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 20/06/1960 31/12/2023 4953
2419 ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 20/06/1960 31/12/2023 4936
2097 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α 20/06/1960 31/12/2023 4961
2390 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΡΛΕΜΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 20/06/1960 31/12/2023 4933
2508 ΖΗΣΗΣ ΝΑΝΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 20/06/1960 31/12/2023 4945
2214 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 20/06/1960 31/12/2023 4944
2215 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 20/06/1960 31/12/2023 4943
2218 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΛΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 20/06/1960 31/12/2023 4940
2219 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α 20/06/1960 31/12/2023 4939