Προπονητές

ΚΩΔ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ
Ρ871 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΝΗΡΤΖΗΣ Β 07/04/2022 07/04/2027 151105
Ζ065 ΔΗΜΟΣ ΠΡΑΝΤΣΙΔΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Β 21/11/2017 31/12/2023 490140
Σ009 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Β 23/03/2022 23/03/2027 126478
Κ012 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΙΠΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Β 04/10/2013 31/12/2023 27371
Ρ712 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Γ 20/09/2021 20/09/2026 447074
Σ233 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Β 18/02/2022 18/02/2027 68411
Ν116 ΑΓΛΑΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Β 21/02/2017 31/12/2023 52246
Ρ805 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Γ 09/10/2021 09/10/2026 485303
Ν990 ΣΤΕΛΛΑ ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α 14/11/2022 14/11/2027 558071
Μ812 ΓΕΩΡΓ-ΑΠΟΣ ΡΑΪΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Β 26/10/2017 31/12/2023 442085