Προπονητές

ΚΩΔ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ
Ρ871 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΝΗΡΤΖΗΣ Β 07/04/2022 07/04/2027 151105
Γ794 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΜΕΛΟΣ OPEN WATER SWIMMING-ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Α 20/09/2017 27/12/2027 3777230
Ζ065 ΔΗΜΟΣ ΠΡΑΝΤΣΙΔΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Β 21/11/2017 11/05/2028 490140
ΑΑ175 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Β 06/04/2023 06/04/2028 172591
Κ012 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΙΠΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Β 04/10/2013 31/12/2023 27371
Ο935 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Β 18/02/2020 18/02/2025 88099
Σ009 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Β 23/03/2022 23/03/2027 126478
Ν116 ΑΓΛΑΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Β 21/02/2017 31/12/2023 52246
Ξ006 ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Β 20/12/2017 21/12/2027 546464
Σ013 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΙΟΥΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Β 05/11/2021 05/11/2026 536116