Προπονητές

ΚΩΔ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ
5570 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Γ 19/05/1995 31/12/2022 14153
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
0