Σωματεία με οριστικά υποβληθείσα αίτηση το 2022 και με ειδική αθλητική αναγνώριση σε μη εγγεγραμμένα αθλήματα

Στον πίνακα αυτό συμπεριλαμβάνονται μόνο τα σωματεία που έχουν υποβάλει οριστική αίτηση στο Μητρώο 2022 και έχουν ελεγχθεί. Τα σωματεία αυτά έχουν με βάση την αξιολόγηση ειδική αθλητική αναγνώριση αλλά δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο έως αυτή τη στιγμή για τα συγκεκριμένα αθλήματα,  με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου των αιτήσεων τους.

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Ημερομηνία οριστικής υποβολής Μη εγγεγραμμένα αθλήματα με ειδική αθλητική αναγνώριση
ΜΕ20 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 18/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΔ99 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΥΡΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 18/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΕ28 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΠΙΑΛΕΙΑΣ 18/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΔ78 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 18/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΞΖ92 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΗΜΙΟΥ 17/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΧΥ01 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 17/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΕ51 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ 17/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΔ76 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 17/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΦΩ46 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΥΞ ΛΑΞ 17/10/2022 ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ
ΜΕ68 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΖΙΑΚΑΣ ΒΥΤΟΥΜΑ 17/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ