Σωματεία με οριστικά υποβληθείσα αίτηση το 2022 και με ειδική αθλητική αναγνώριση σε μη εγγεγραμμένα αθλήματα

Στον πίνακα αυτό συμπεριλαμβάνονται μόνο τα σωματεία που έχουν υποβάλει οριστική αίτηση στο Μητρώο 2022 και έχουν ελεγχθεί. Τα σωματεία αυτά έχουν με βάση την αξιολόγηση ειδική αθλητική αναγνώριση αλλά δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο έως αυτή τη στιγμή για τα συγκεκριμένα αθλήματα,  με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου των αιτήσεων τους.

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Ημερομηνία οριστικής υποβολής Μη εγγεγραμμένα αθλήματα με ειδική αθλητική αναγνώριση
ΛΠ53 Α.Ο. ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ 19/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΔ90 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΚΑΔΟΝΟΣ 19/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΛΦ26 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ 19/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΨ20 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ - ΡΑΠΑΝΙΑΝΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 18/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΕ65 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΗΝΙΤΣΑΣ 18/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΦΨ18 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ 18/10/2022 ΚΑΡΑΤΕ
ΦΑ57 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΡΒΩΤΩΝ 2004 18/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΔ80 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΛΤΙΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 18/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΕ33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ 18/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΕ41 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΩΤΑΔΑΣ 18/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ