Σωματεία με οριστικά υποβληθείσα αίτηση το 2022 και με ειδική αθλητική αναγνώριση σε μη εγγεγραμμένα αθλήματα

Στον πίνακα αυτό συμπεριλαμβάνονται μόνο τα σωματεία που έχουν υποβάλει οριστική αίτηση στο Μητρώο 2022 και έχουν ελεγχθεί. Τα σωματεία αυτά έχουν με βάση την αξιολόγηση ειδική αθλητική αναγνώριση αλλά δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο έως αυτή τη στιγμή για τα συγκεκριμένα αθλήματα,  με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου των αιτήσεων τους.

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Ημερομηνία οριστικής υποβολής Μη εγγεγραμμένα αθλήματα με ειδική αθλητική αναγνώριση
ΞΖ92 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΗΜΙΟΥ 17/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΧΥ01 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 17/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΕ51 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ 17/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΔ76 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 17/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΕ68 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΖΙΑΚΑΣ ΒΥΤΟΥΜΑ 17/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΔ95 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ 17/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΕ13 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ 17/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΦΑ49 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΑΓΙΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΥ 17/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΛΠ90 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ Ο ΠΥΡΓΟΣ 14/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΧΥ03 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 14/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ