Σωματεία με οριστικά υποβληθείσα αίτηση το 2022 και με ειδική αθλητική αναγνώριση σε μη εγγεγραμμένα αθλήματα

Στον πίνακα αυτό συμπεριλαμβάνονται μόνο τα σωματεία που έχουν υποβάλει οριστική αίτηση στο Μητρώο 2022 και έχουν ελεγχθεί. Τα σωματεία αυτά έχουν με βάση την αξιολόγηση ειδική αθλητική αναγνώριση αλλά δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο έως αυτή τη στιγμή για τα συγκεκριμένα αθλήματα,  με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου των αιτήσεων τους.

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Ημερομηνία οριστικής υποβολής Μη εγγεγραμμένα αθλήματα με ειδική αθλητική αναγνώριση
ΝΔ55 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 21/10/2022 ΖΑΤΡΙΚΙΟ ΣΚΑΚΙ
ΜΖ24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ 21/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΩΨ30 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ "ΑΙΑΝΤΑΣ" 21/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΞΜ15 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΛΩΣ ΣΥΡΙΛΙΟΥ 20/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΝΙ92 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ (Π.Α.Ν.Ο.Μ) 20/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΧΤ19 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 20/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΚΥ04 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ 20/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΧΤ50 ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 20/10/2022 ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ
ΦΒ77 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ & ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΛΟΥ Ο ΝΕΣΤΩΡ 19/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΖ71 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΝΙΩΤΗΣ Ο ΑΙΓΕΑΣ 19/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ