Σωματεία με οριστικά υποβληθείσα αίτηση το 2022 και με ειδική αθλητική αναγνώριση σε μη εγγεγραμμένα αθλήματα

Στον πίνακα αυτό συμπεριλαμβάνονται μόνο τα σωματεία που έχουν υποβάλει οριστική αίτηση στο Μητρώο 2022 και έχουν ελεγχθεί. Τα σωματεία αυτά έχουν με βάση την αξιολόγηση ειδική αθλητική αναγνώριση αλλά δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο έως αυτή τη στιγμή για τα συγκεκριμένα αθλήματα,  με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου των αιτήσεων τους.

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Ημερομηνία οριστικής υποβολής Μη εγγεγραμμένα αθλήματα με ειδική αθλητική αναγνώριση
ΜΕ90 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ 21/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΧΥ45 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 21/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΧΥ46 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΝΤΙΑ ΣΠΟΡΤ 21/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΛΨ07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 'O ΑΣΤΕΡΑΣ' 21/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΝΤ19 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 21/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
λψ34 ΦΙΛΑΘΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 21/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΒ52 ΜΟΥΣΙΚΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΞΑ ΝΕΑΣ ΜΠΑΦΡΑΣ 21/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΧΤ08 ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2020 21/10/2022 ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
ΜΖ01 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η ΑΣΠΙΣ 21/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΛΟ02 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ Η ΦΛΟΓΑ 21/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ