Σωματεία με οριστικά υποβληθείσα αίτηση το 2022 και με ειδική αθλητική αναγνώριση σε μη εγγεγραμμένα αθλήματα

Στον πίνακα αυτό συμπεριλαμβάνονται μόνο τα σωματεία που έχουν υποβάλει οριστική αίτηση στο Μητρώο 2022 και έχουν ελεγχθεί. Τα σωματεία αυτά έχουν με βάση την αξιολόγηση ειδική αθλητική αναγνώριση αλλά δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο έως αυτή τη στιγμή για τα συγκεκριμένα αθλήματα,  με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου των αιτήσεων τους.

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Ημερομηνία οριστικής υποβολής Μη εγγεγραμμένα αθλήματα με ειδική αθλητική αναγνώριση
ΧΠ63 ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ 23/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΚΥ05 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 23/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΞΤ01 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΣ 23/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΧΛ35 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ 23/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΟΧ33 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 23/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΧΥ18 ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 23/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΛΥ89 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 23/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΛΜ16 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 23/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΛΥ97 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ- ΔΙΑΓΟΡΑΣ 23/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΛΩ57 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΞΑ ΣΩΣΤΗ 23/10/2022 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ