Ο αριθμός απόφασης οικονομικής ενίσχυσης των σωματείων λόγω covid-19 είναι
Α.Π.: ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΠΕΦΔΑΑΛΟΘ/696968/69728/46185/7486/1809
Μητρώο επιχορηγούμενων φορέων: https://mef.diavgeia.gov.gr/ Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Συχνές Ερωτήσεις

Αν δεν έχετε Κωδικό Μητρώου τότε δεν έχετε ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν μπορείτε να εισέλθετε στην πλατφόρμα. Πρέπει να προχωρήσετε σε αίτημα Ειδικής Αθλητικής αναγνώρισης σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α.

Στέλνετε e-mail για την διαγραφή της εγγραφής από το σύστημα για να προχωρήσετε σε νέα εγγραφή.

Ελέγχετε αν ο αριθμός μητρώου είναι αυτός που έχετε λάβει από την Απόφαση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης. Ελέγχω αν έβαλα τον κωδικό μητρώου με Κεφαλαία και Ελληνικούς Χαρακτήρες. Σε περίπτωση που είναι σωστός αλλά δεν το δέχεται το σύστημα στέλνετε e-mail στο e-mail επικοινωνίας γράφοντας τον Κωδικό Μητρώου και την Επωνυμία του Σωματείου για έλεγχο από την Γ.Γ.Α.

Ο κωδικός μητρώου αναφέρεται στην Απόφαση Ειδικής Αθλητικής αναγνώρισης, αν όχι τότε στέλνετε ερώτημα στο e-mail επικοινωνίας δίνοντας την πλήρη ονομασία του Σωματείου για να σας απαντήσουμε.

Περιμένω μισή ώρα. Ελέγχω αν έχει φτάσει το e-mail, ελέγχω και τα spam (ανεπιθύμητη αλληλογραφία). Αν όχι στέλνω e-mail στο e-mail επικοινωνίας για ενέργειες από τη Γ.Γ.Α.

Στέλνετε με e-mail στο e-mail επικοινωνίας με τα σωστά στοιχεία προς διόρθωση από την Γ.Γ.Α.

Όχι. Αφορά μόνο Αθλητικά Σωματεία.

Η αλλαγή της ονομασίας του αρχείου γίνεται από το σύστημα σε προκαθορισμένη μορφή για την ασφαλή αποθήκευσή του.

Το Έντυπο Ν είναι η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος των Νομικών Προσώπων και αφορά τη Δήλωση που κατατέθηκε το 2019 για το έτος 2018.

Το πιστοποιητικό μεταβολών χορηγείται από το αρμόδιο δικαστήριο και εμφανίζει τη κατάθεση και τη μεταβολή των καταστατικών του σωματείου. Ζητείται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.

Το πιστοποιητικό μεταβολών που ζητείται είναι απαραίτητο ανεξαρτήτως αν έχουν γίνει ή όχι αλλαγές στο καταστατικό. Είναι απαραίτητο να κατατεθεί και όταν δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή το τελευταίο 3μηνο.

Στη λίστα των Προπονητών εμφανίζονται οι προπονητές που έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α.

Το Αθλητικό Σωματείο επιλέγει εάν έχει την υποχρέωση ή όχι σε απασχόληση προπονητή. Εάν δεν έχει (Ν. 2725/99, άρθρο 31, παρ. 5) τότε συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση.

Σημείωση: Η δήλωση άρα και ο αριθμός των προπονητών αποτελεί επιχορηγούμενο κριτήριο αξιολόγησης.

Δεν είναι απαραίτητο για τα παρακάτω αθλήματα:

 1. ΔΙΑΘΛΟΝ
 2. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ
 3. ΚΕΡΛΙΝΓΚ
 4. ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΑ
 5. ΧΟΚΕΥ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ
 6. ΜΠΡΙΤΖ
 7. ΓΚΟΛΦ
 8. ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ
 9. ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
 10. ΑΕΡΟΣΤΑΤΙΣΜΟΣ
 11. ΑΙΩΡΟΠΤΕΡΙΣΜΟΣ
 12. ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΑ
 13. ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟΣ
 14. ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑΣ
 15. ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΑ
 16. ΓΕΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
 17. ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ
 18. ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΑ
 19. ΜΟΥΑΙΤΑΙ
 20. ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
 21. ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Στα πεδία που αφορούν ποσά, οι τελείες δεν διαχωρίζουν τις χιλιάδες και τα κόμματα τα δεκαδικά, παρά μόνο οι τελείες διαχωρίζουν τα δεκαδικά. Δηλαδή το ποσό 1.234,56 γράφεται ως 1234.56

Η παραχώρηση είναι απαραίτητη και θα πρέπει να έχει έγγραφη μορφή έστω και δια εγγράφου του φορέα προς το σωματείο.

Απαιτείται η καταγραφή των αθλητών ανά ηλικιακή κατηγορία για το έτος 2019-2020.

Τα μέλη δεν είναι οι αθλητές είναι για παράδειγμα οι γονείς των παιδιών. Εγγεγραμμένα είναι όλα τα μέλη που κάποια στιγμή γράφτηκαν στο Σωματείο ενώ τα ενεργά είναι μόνο αυτοί που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους.

Κατά την προσθήκη Αθλήματος εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο. Στο νέο αυτό παράθυρο μπορείτε να πατήσετε "Καταχώρηση αθλήματος". Στη συνέχεια θα σας ξαναφέρει στην κεντρική καρτέλα.

Δηλώνεται το Χιονοδρομικό Κέντρο με τα στοιχεία του.

Αν έχει επιτραπεί η χρήση χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τότε είναι ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗ και επισυνάπτεται το ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ του Κέντρου. Αν η χρήση γίνεται με οικονομικό αντάλλαγμα ή και με άλλους όρους τότε είναι ΜΙΣΘΟΥΜΕΝΗ και επισυνάπτεται το σχετικό συμφωνητικό ή ΕΓΓΡΑΦΟ του Κέντρου. Αν η χρήση γίνεται με οικονομικό αντάλλαγμα βάσει του γενικού ή ειδικού τιμοκαταλόγου του ΧΚ τότε είναι ΜΙΣΘΟΥΜΕΝΗ και επισυνάπτεται ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ πληρωμής του Κέντρου από τον σύλλογο.

Προσοχή: Δεν δηλώνονται ως αθλητικές εγκαταστάσεις τα γραφεία των συλλόγων.

Δεν δηλώνουμε τα γραφεία των συλλόγων ως αθλητικές εγκαταστάσεις.

Σε περίπτωση που οι προπονήσεις γίνονται αποκλειστικά σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους (π.χ. τοπικές οδοί) η δήλωση των αθλητικών εγκαταστάσεων γίνεται ως εξής:

 • ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ
 • ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ /ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ …………………
 • ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗ
 • ΑΦΜ: ΑΦΜ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (π.χ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) ή ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ή ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ή ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ

Η Υποβολή της Αίτησης είναι Οριστική και το σύστημα δεν επιτρέπει περαιτέρω διορθώσεις. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να στείλετε e-mail έτσι ώστε οι Διαχειριστές της Πλατφόρμας να επαναφέρει την αίτηση στο στάδιο της επεξεργασίας. Προσοχή, αυτό σημαίνει ότι αφού ολοκληρώσετε τις αλλαγές θα πρέπει να κάνετε και πάλι Υποβολή. Η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται μέχρι και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του πρώτου κύκλου , πέραν αυτής της ημερομηνίας αλλαγές μετά την υποβολή της αίτησης δε θα επιτρέπονται.