Ελεγμένες αιτήσεις 2020

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Ημερομηνία οριστικής υποβολής
ΞΙ84 ΑΝΑΤΟΛΗ 31/12/2020
ΙΡ52 ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 31/12/2020
ΜΘ37 ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 31/12/2020
ΧΚ77 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ 31/12/2020
ΙΟ03 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΟΥ ΚΑΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 31/12/2020
ΙΞ51 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31/12/2020
ΛΝ33 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΧΙΛΗΣ 31/12/2020
ΟΤ94 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 31/12/2020
ΙΠ72 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 31/12/2020
ΦΠ61 ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2020