Ελεγμένες αιτήσεις 2020

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την υπουργική απόφαση 398989/ΦΕΚ τ.Β/3920/25-8-2021 που αφορά στην τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για το μητρώο 2021 (168038/15-4-2021, Β/1593), καθορίζεται ως τελική ημερομηνία υποβολής ολοκληρωμένων αιτήσεων για το μητρώο 2021 η 30η Σεπτεμβρίου 2021. Η προθεσμία αυτή αφορά στην υποχρέωση υποβολής όλων των σωματείων (εγγεγραμμένων και μη) νέων ολοκληρωμένων αιτήσεων για το μητρώο 2021.

Προσοχή! Υπενθυμίζουμε ότι η μη υποβολή της νέας αίτησης μέχρι 30/9/2021 θα οδηγήσει στην αυτόματη διαγραφή του σωματείου από το μητρώο.
Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Ημερομηνία οριστικής υποβολής
ΞΙ84 ΑΝΑΤΟΛΗ 31/12/2020
ΙΡ52 ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 31/12/2020
ΜΘ37 ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 31/12/2020
ΧΚ77 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ 31/12/2020
ΙΟ03 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΟΥ ΚΑΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 31/12/2020
ΙΞ51 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31/12/2020
ΛΝ33 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΧΙΛΗΣ 31/12/2020
ΟΤ94 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 31/12/2020
ΙΠ72 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 31/12/2020
ΦΠ61 ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2020