Ελεγμένες αιτήσεις 2023

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Ημερομηνία οριστικής υποβολής
ΞΥ99 ΧΕΡΡΟΝΑΣΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 31/07/2023
ΧΨ72 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 31/07/2023
ΟΡ91 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Α.Ι.Ο.Μ 31/07/2023
ΧΟ21 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 31/07/2023
ΧΧ63 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΠΑΟΚ 31/07/2023
ΞΟ95 ΑΝΟΙΧΤΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ 93 31/07/2023
ΧΝ40 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΤΙΣ ΠΑΡΟΥ 31/07/2023
ΦΟ89 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑ 31/07/2023
ΞΦ86 ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ 31/07/2023
ΞΜ65 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΥ Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 31/07/2023