Ελεγμένες αιτήσεις 2022

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Ημερομηνία οριστικής υποβολής
ΚΞ01 ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 01/09/2022
ΟΡ77 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΑΡΣΙΝΑ 97 01/09/2022
ΧΗ52 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ Η ΥΓΕΙΑ 01/09/2022
ΛΞ25 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ 01/09/2022
ΛΥ11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 01/09/2022
ΛΥ91 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ 31/08/2022
ΝΜ84 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ο ΑΧΕΡΩΝ 31/08/2022
ΦΒ59 ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 31/08/2022
ΧΤ21 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3Β 31/08/2022
ΚΤ49 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 31/08/2022