Ελεγμένες αιτήσεις 2022

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Ημερομηνία οριστικής υποβολής
ΧΤ69 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ 05/09/2022
ΛΗ91 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ TAE KWON DO ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 05/09/2022
ΧΤ51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΜΕΝΟΥ 1943 05/09/2022
ΛΤ35 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΔΑΣΣΗΣ Ο Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 05/09/2022
ΦΘ50 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟ 05/09/2022
ΜΕ69 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΞΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ 05/09/2022
ΧΤ57 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΥΣΣΑΣ 05/09/2022
ΜΓ96 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΤΗΡ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 05/09/2022
ΙΛ34 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 05/09/2022
ΛΟ34 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ 03/09/2022