Ελεγμένες αιτήσεις 2022

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Ημερομηνία οριστικής υποβολής
ΞΩ89 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 03/03/2022
ΧΖ16 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΛΟΙΣΒΟΣ 03/03/2022
ΦΕ69 ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 03/03/2022
ΦΟ93 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΡΟΔΟΥ 03/03/2022
ΦΥ23 ΞΙΦΟΜΑΧΟΣ 03/03/2022
ΧΡ25 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΟΔΟΥ 03/03/2022
ΝΝ58 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ 03/03/2022
ΙΠ37 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 03/03/2022
ΧΠ24 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 02/03/2022
ΧΞ91 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 02/03/2022