Ελεγμένες αιτήσεις 2021

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Ημερομηνία οριστικής υποβολής
ΙΕ22 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 29/09/2021
ΝΣ20 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ KARATE DO LING-SUNG ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 29/09/2021
ΛΓ40 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΥ "Η ΔΟΞΑ" 29/09/2021
ΧΕ10 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΡΟΣ 29/09/2021
ΙΞ73 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΜΠΟΥΛΙΝΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 29/09/2021
ΛΑ70 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 29/09/2021
ΝΛ63 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 29/09/2021
ΞΛ55 ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 28/09/2021
ΚΦ56 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 28/09/2021
ΝΖ38 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 28/09/2021