Ελεγμένες αιτήσεις 2021

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Ημερομηνία οριστικής υποβολής
ΦΠ36 ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 20/07/2021
ΙΕ25 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΑΘΗΝΩΝ 20/07/2021
ΞΜ41 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ 20/07/2021
ΦΥ55 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 20/07/2021
ΚΞ74 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΙΩΤΩΝ ΑΡΤΑΣ Η ΜΕΛΙΣΣΑ 20/07/2021
ΧΚ10 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΡΗΝΗ 2005 20/07/2021
ΧΚ47 ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 19/07/2021
ΦΧ83 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟ Α.Π.Σ.Ο. 19/07/2021
ΧΑ99 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ ΠΥΓΜΗ 19/07/2021
ΩΨ41 ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 19/07/2021