Ελεγμένες αιτήσεις 2021

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την υπουργική απόφαση 398989/ΦΕΚ τ.Β/3920/25-8-2021 που αφορά στην τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για το μητρώο 2021 (168038/15-4-2021, Β/1593), καθορίζεται ως τελική ημερομηνία υποβολής ολοκληρωμένων αιτήσεων για το μητρώο 2021 η 30η Σεπτεμβρίου 2021. Η προθεσμία αυτή αφορά στην υποχρέωση υποβολής όλων των σωματείων (εγγεγραμμένων και μη) νέων ολοκληρωμένων αιτήσεων για το μητρώο 2021.

Προσοχή! Υπενθυμίζουμε ότι η μη υποβολή της νέας αίτησης μέχρι 30/9/2021 θα οδηγήσει στην αυτόματη διαγραφή του σωματείου από το μητρώο.
Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Ημερομηνία οριστικής υποβολής
ΝΖ94 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΙΔΕΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 12/05/2021
ΙΞ10 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 12/05/2021
ΧΑ04 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 12/05/2021
ΚΣ62 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΕΡΩΝ 12/05/2021
ΜΔ15 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΝΕΑΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 12/05/2021
ΜΨ69 ΟΙ ΙΚΑΡΟΙ 12/05/2021
ΦΦ33 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 12/05/2021
ΦΥ17 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΔΙΑΛΛΟΣ 12/05/2021
ΟΑ81 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΓΥΘΕΙΟΥ Ο ΛΑΚΩΝΑΣ 12/05/2021
ΦΦ44 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΙΩΝ 12/05/2021