Ελεγμένες αιτήσεις 2021

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Ημερομηνία οριστικής υποβολής
ΧΙ33 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΛΟΣΣΩΝ 30/09/2021
ΞΛ42 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΖΕΝ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 30/09/2021
ΝΖ81 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 30/09/2021
ΦΨ67 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 30/09/2021
ΚΥ59 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΜΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 30/09/2021
ΟΞ71 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 29/09/2021
ΧΚ66 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ 29/09/2021
ΧΝ00 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΑΡΤΑ 29/09/2021
ΞΥ66 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ-ΤΑΛΩΣ 29/09/2021
ΧΚ97 ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΩΚΕΑΝΙΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 29/09/2021