Ελεγμένες αιτήσεις 2021

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Ημερομηνία οριστικής υποβολής
ΝΟ11 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 25/07/2021
ΦΨ87 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΦΑΙΣΤΟΣ 25/07/2021
ΦΔ90 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΕΑΣ 25/07/2021
ΞΑ97 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ 78 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 25/07/2021
ΦΧ76 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Α.Γ.Σ.) ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 25/07/2021
ΧΑ38 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 25/07/2021
ΦΨ49 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ 25/07/2021
ΦΝ53 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ - Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 25/07/2021
ΦΦ26 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΜΟΝΙΑ 25/07/2021
ΟΥ06 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 25/07/2021