Ελεγμένες αιτήσεις 2021

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Ημερομηνία οριστικής υποβολής
ΚΧ94 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 28/04/2021
ΦΥ95 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 23/04/2021