Εγγεγραμμένα σωματεία

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Εγγεγραμμένα αθλήματα Ημερομηνία εγγραφής/επανεγγραφής
ΞΖ40 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 27/05/2022
ΧΟ41 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 13/05/2022
ΩΨ23 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΡΟΔΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α.Ρ.Σ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 11/05/2022
ΧΘ91 ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 09/05/2022
ΧΗ72 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΑΣ ΑΛΥΖΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 06/05/2022
ΧΞ21 ΕΡΜΗΣ ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ 2014 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 05/05/2022
ΝΛ79 ΕΝΩΣΗ Α.Ο.Κ.ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 04/05/2022
ΝΕ92 ΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 29/04/2022