Εγγεγραμμένα σωματεία (Μητρώο 2022)

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Εγγεγραμμένα αθλήματα Ημερομηνία εγγραφής/επανεγγραφής
ΦΥ17 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΛΛΟΣ ΚΑΡΑΤΕ 04/04/2022
ΧΓ57 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΙΚ-ΜΠΟΞΙΝΓΚ, ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ WTF 04/04/2022