Εγγεγραμμένα σωματεία (Μητρώο 2022)

Όλα τα σωματεία που εμφανίζονται στην παρούσα εφαρμογή είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2022. Η ημερομηνία εγγραφής/επανεγγραφής, που εμφανίζεται στην τελευταία στήλη, αποτελεί πληροφόρηση για τον χρόνο νέας εγγραφής/επανεγγραφής ενός σωματείου. Σε όσα σωματεία δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αυτή, είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο τουλάχιστον μέχρι και τις 31/12/2022.

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Εγγεγραμμένα αθλήματα Ημερομηνία εγγραφής/επανεγγραφής
ΧΟ15 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ 28/09/2022
ΧΜ10 ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 28/09/2022
ΜΖ72 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 28/09/2022
ΛΝ94 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 28/09/2022
ΧΣ75 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΩ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 28/09/2022
ΧΜ25 ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 28/09/2022
ΧΙ27 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΙΟ ΚΑΝΟΕ-ΣΑΝΙΔΑΣ, ΚΥΜΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΕ ΣΑΝΙΔΑ 28/09/2022
ΞΣ17 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ -ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΙΟΥ ΖΑΤΡΙΚΙΟ ΣΚΑΚΙ 28/09/2022
ΛΞ06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΣΚΛΟΥ Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 28/09/2022
ΟΑ18 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΘΗΒΩΝ ΚΙΚ-ΜΠΟΞΙΝΓΚ, ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ WTF 28/09/2022