Εγγεγραμμένα σωματεία

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Εγγεγραμμένα αθλήματα Ημερομηνία εγγραφής/επανεγγραφής
ΞΕ92 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΑΟ ΚΛΑΜΠ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ 07/06/2023
ΧΚ67 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ο ΑΔΙΑΦΙΛΟΝΙΚΗΤΟΣ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ 07/06/2023
ΞΟ79 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΑΟΛΙΝ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ 06/06/2023
ΦΓ02 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ 06/06/2023
ΦΣ66 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ ΑΚΤΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ 06/06/2023
ΦΙ59 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ, ΜΟΥΑΪΤΑΪ 06/06/2023
ΦΤ66 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ - ΦΟΥ ΤΖΟ ΠΑΪ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ, ΚΙΚ-ΜΠΟΞΙΝΓΚ 02/06/2023
ΧΓ40 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΑΟΛΙΝ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ 02/06/2023
ΦΨ89 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΟΠΤΕΡΙΣΗΣ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ 02/06/2023
ΦΩ87 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ 02/06/2023