Εγγεγραμμένα σωματεία

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Εγγεγραμμένα αθλήματα Ημερομηνία εγγραφής/επανεγγραφής
ΧΙ01 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙΚ-ΜΠΟΞΙΝΓΚ, ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ 01/08/2023
ΦΓ01 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ 27/07/2023
ΧΑ50 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΑΟΛΙΝ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ - Η ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΝΕΑΡΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ 18/07/2023
ΧΖ24 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΕΙΡΟΟΝ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ 13/07/2023
ΟΓ20 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ, ΚΙΚ-ΜΠΟΞΙΝΓΚ, ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ 12/07/2023
ΧΙ52 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΓΚ ΓΚΑΡ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ 10/07/2023
ΦΩ71 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΥΠΕΡΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ 07/07/2023
ΧΞ05 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ 06/07/2023
ΦΤ40 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΕΤΟΣ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ 05/07/2023
ΧΔ77 Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΤΙΓΡΗΣ - ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ, ΚΙΚ-ΜΠΟΞΙΝΓΚ 29/06/2023