Εγγεγραμμένα σωματεία

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Εγγεγραμμένα αθλήματα Ημερομηνία εγγραφής/επανεγγραφής
ΞΤ86 ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 24/07/2023
ΝΔ34 ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 02/07/2023
ΧΟ84 ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 27/06/2023
ΚΞ09 ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 12/04/2023
ΦΡ29 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 07/04/2023