Αιτήσεις 2020

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Ημερομηνία οριστικής υποβολής
ΧΜ87 ΝΙΚΑΙΑ 2012
ΝΧ04 ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΝΕΩΝ ΙΛΙΟΥ
ΧΜ68 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΧΜ72 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΜΑ73 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ
ΞΦ42 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ Η ΕΝΩΣΙΣ