Αιτήσεις 2020

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Ημερομηνία οριστικής υποβολής
ΧΜ68 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΧΜ72 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΜΑ73 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ
ΞΦ42 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ Η ΕΝΩΣΙΣ