Αιτήσεις 2020

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Ημερομηνία οριστικής υποβολής
ΝΕ52 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ Π.ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ 30/03/2021
ΧΜ13 ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 30/03/2021
ΧΜ55 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 30/03/2021
ΧΜ06 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 2013 27/03/2021
ΧΜ03 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (ΠΑΣ) ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 24/03/2021
ΧΜ26 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑ 2013 24/03/2021
ΧΜ31 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ 24/03/2021
ΦΣ24 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (ΣΚΑ -ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ) 24/03/2021
ΜΘ82 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ 24/03/2021
ΦΧ56 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 24/03/2021