Αιτήσεις 2023

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Ημερομηνία οριστικής υποβολής
ΦΘ44 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΑΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ - ΚΑΝΤΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΞΛ60 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ
ΟΤ94 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΦΦ53 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΧΕ81 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΑΟΛΙΝ ΓΟΥ ΚΟΥΝΓΚ- Η ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΝΕΑΡΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΕ40 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΧΖ03 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΙΡΙΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΦΧ55 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΝΗ51 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕ ΚWΟΝ DΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΦΧ08 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ