Αιτήσεις 2022

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Ημερομηνία οριστικής υποβολής
ΜΘ19 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΞΕΡΙΑΣ
ΦΚ71 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Α.Μ.Ε.Α.) ΟΙ ΛΙΜΝΑΙΟΙ
ΝΛ83 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ
ΧΘ58 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΧ33 ΛΕΣΧΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ
ΦΔ55 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΕΑΤΙΔΟΣ
ΟΤ94 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΦΦ67 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΚΙΝΤΟ
ΧΖ34 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝ
ΝΠ36 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΤΕ