Αιτήσεις 2022

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Ημερομηνία οριστικής υποβολής
ΛΟ33 ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 23/10/2022
ΞΤ01 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΣ 23/10/2022
ΞΦ80 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 23/10/2022
ΛΣ45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝ 23/10/2022
ΧΛ35 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ 23/10/2022
ΚΥ89 ΟΡΟΠΕΔΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 23/10/2022
ΞΜ65 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΥ Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 23/10/2022
ΟΧ33 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 23/10/2022
ΙΘ17 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 23/10/2022
ΙΖ21 ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 23/10/2022