Αιτήσεις 2021

Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Ημερομηνία οριστικής υποβολής
ΜΓ35 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ 09/07/2021
ΛΒ37 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΚΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 09/07/2021
ΜΓ13 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ Ο ΑΡΗΣ 09/07/2021
ΧΘ49 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ 09/07/2021
ΦΤ51 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΚΕΒΟΝΤΟ ΑΡΙΩΝ 09/07/2021
ΧΝ45 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΕΟΝΤΕΣ 09/07/2021
ΙΖ16 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΕΡΜΗΣ 09/07/2021
ΦΞ20 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΣΑΤΖΑ 09/07/2021
ΧΞ04 ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 08/07/2021
ΛΜ15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑ 1964 08/07/2021