Πλατφόρμα Προεγγραφής Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση

Προσοχή! Όλα τα σωματεία πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση για το έτος 2021. Οι αιτήσεις του 2020 δε δύναται να επεξεργαστούν.