Πλατφόρμα Προεγγραφής Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση

Παράταση Προθεσμίας: Με τροπολογία του Υφυπουργού Αθλητισμού δόθηκε παράταση στα ερασιτεχνικά σωματεία, που ήταν εγγεγραμμένα στο Μητρώο, έως τις 17 Αυγούστου, για την επικαιροποίηση εγγραφής τους στο Μητρώο.