Πλατφόρμα Προεγγραφής Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση